آسان کالا مشتریان عزیز آسان کالا: این فروشگاه اینترنتی به دلیل تغییر مالکیت تا مدتی فعالیت نداشته و از تاریخ آبان ماه 95 تعطیل میباشد.